Điều kiện thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay nhu cầu thành lập doanh nghiệp ở nước ta là rất lớn. Các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh thường muốn biết xem mình có đủ điều kiện  thành lập công ty và điều hành doanh nghiệp hay không?

Pháp luật hiện hành đã có quy định về quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

Theo đó, tất cả mọi tổ chức, cá nhân đều có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam nếu đáp ứng đủ điều kiện  thành lập công ty đó là: Không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

  • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

  • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

  • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

  • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan https://www.cialissansordonnancefr24.com/ đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

điều kiện thành lập công ty
                                    Điều kiện thành lập công ty

Để hiểu rõ hơn về các điều kiện thành lập công ty hoặc để được tư vấn hỗ trợ thủ tục thành lập doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi.

Công ty Luật Tri Tâm. ĐT 0976784709/ 0903413788. Trân trọng!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *